Materiały sensoryczne Montessori

Materiały sensoryczne oraz propozycje ćwiczeń zostały opracowane przez Montessori oraz jej współpracowników i kontynuatorów na podstawie wieloletnich doświadczeń w pracy z dziećmi. Dbano o to, by oferowały one dzieciom izolowane wrażenia zmysłowe, by w czasie spostrzegania jednym zmysłem inne zmysły nie były angażowane, ale wręcz wyłączone.

Edukacja w systemie Montessori prowadzona jest w przygotowanym pedagogicznie otoczeniu. Jego elementy i strukturę można opisywać rozmaicie, wyróżniając pewne wymiary, składniki i komponenty

Istotnym składnikiem przygotowanego otoczenia są materiały dydaktyczne, które w systemie

Montessori uporządkowane są w taki sposób, że tworzą przedmioty zajęć i zadań edukacyjnych.

Do podstawowych z nich należą:

  1. a) przedmioty życia codziennego,
  2. b) materiały sensoryczne,
  3. c) matematyczne,
  4. d) językowe,
  5. e) edukacja środowiskowa,
  6. f) artystyczna.

 

Wszystkie one tworzą logicznie uporządkowaną całość programową. W ramach każdego z zestawów występują określone sekwencje materiałów i propozycji dla dzieci, które przygotowywane są zgodnie z zasada stopniowania trudności.

Umożliwiają one dziecku uczenie się na podstawie doświadczenia i poznania zmysłowego oraz służa do rozwijania nie tylko intelektu, ale całej osobowości. Uwypuklić również należy, że są one „manipulatorami” dla dzieci, a więc środkami dydaktycznymi wykorzystywanymi przez nie w procesie samodzielnego uczenia się, a nie pomocami dydaktycznymi dla nauczyciela.